quinta-feira, 26 de março de 2009

As nove filoloxías estrutúranse en cinco a partir do próximo curso

Os novos graos inclúen unha formación máis ampla nunha lingua, «maior», e unha especialización, «minor»

agalega.info - Videos das noticias dos informativos da TVG


Unha das principais incógnitas da adaptación de diplomaturas e licenciaturas á nova estrutura de graos era a reorganización das filoloxías. Xa desde un principio os decanos destes centros e os responsables universitarios coincidían en que era conveniente unha agrupación. O próximo curso, se se cumpren todas as previsións da USC, entrarán en vigor os graos das novas filoloxías en primeiro curso, que pasarán de nove a cinco.

Hispánicas denominarase na súa adaptación ao grao Lingua e Literatura Españolas; a Galega pasará a ser Lingua e Literatura Galegas; Clásica terá a mesma denominación; Inglesa será Lingua e Literatura Inglesas, mentres que Modernas abarcará Portuguesa, Italiana, Francesa, Alemá e Románica. Esta redución non implica menos posibilidades para o alumno. Ao contrario, os títulos -en xeral todos os que se adaptan ao espazo europeo- permitirán unha maior flexibilidade.

En todas estas titulacións haberá unha formación básica de 60 créditos (o que posibilitará, por exemplo, que se un alumno dáse conta no primeiro curso de que quere cambiar de titulación, non teña que empezar de novo, xa que son materias comúns); un maior ou estrutura central; e un minor no que o alumno poderá especializarse elixindo o idioma que prefira. Iso si, o titulado terá o grao na carreira elixida, non no minor no que se especializou.

Aínda que os novos graos deben pasar aínda por varios trámites antes da súa implantación, Máximo Pló, o vicerreitor de Oferta Docente e Espazo Europeo, confía en que poidan implantarse xa o próximo curso, unha confianza que nos casos de filoloxía é maior aínda porque os plans de estudo aprobáronse fai meses.

O Consello de Goberno aprobou os límites de prazas que terán todos estes graos se definitivamente se implantan, e que nos casos de Matemáticas (xa empezou este curso), Física, Filosofía, as cinco filosofías e Administración e Dirección de Empresas e Relacións Laborais e Recursos Humanos (estas dúas últimas en Lugo), non terán ningunha barreira de acceso.

Si se estableceron límites para Bioloxía (150); Psicoloxía (150); Química (125); Políticas (100, aínda que xa está implantada); Xornalismo (100); Comunicación Audiovisual (40); Xeografía e Ordenación do Territorio (50); Historia da arte (80); Historia (100); Administración e Dirección de Empresas de Santiago (300); Economía (125); Pedagoxía (75); Educación Social (75); Enfermería (150); Enxeñería Informática (60); Relacións laborais e Recursos Humanos en Santiago (100); e Enfermería en Lugo (75). O modo de implantarse o próximo diferente será heteroxéneo. Mentres algunhas, como as filoloxías, farano só en primeiro curso, outras como Informática ou Económicas farano en todos os cursos, aínda que mantendo a posibilidade da licenciatura.


Nova tirada de aquí

1 comentário:

  1. E a aberraçom de manter a filogia galega separada da portuguesa continua, ainda que a possibilidade de escolha dos minor poderá corrigir, aguardemos este despropósito.
    Contodo, o que nom se di, é que de pouco ou nada valerám quatro anos no mundo laboral, agá como complemento dalgumha outra titulaçom, degradando as filologias com o tempo a simples "escolas de idiomas" onde o cerne das mesmas se substituirá polo conhecimento prático de línguas extrangeiras com os evidentes riscos que isso trai consigo.

    Nom à mercantilizaçom do ensino, nom à degradaçom das humanidades e o pensamento crítico.

    ResponderEliminar