quarta-feira, 27 de maio de 2009

A primeira revista electrónica da USC difundirá o estudo da lingua

A publicación pódese consultar libremente na web do ILG, aínda que tamén se imprimiron 300 exemplares para a súa conservación e intercambio bibliotecario

O Instituto da Lingua Galega (ILG) da Universidade de Santiago de Compostela (USC) presentou esta cuarta feira a súa primeira revista dixital, Estudos de Lingüística Galega. O paso de dispoñibilizar esta publicación na rede responde ao interese do ILG en facer chegar a investigación científica e filolóxica sobre a lingua instantaneamente a todo o mundo, mesmo a persoas que non coñecían a existencia do idioma galego.

Segundo explicou a directora do ILG e da revista, Rosario Álvarez, a revista está "aberta a ampliar a nómina de investigadores e investigadoras que estudan directa ou indirectamente o galego", e vén complementar as outras publicacións que existían sobre o mesmo tema, ao tempo que ocupa un espazo "complementario e integrador". O seu afán universalizador reflíctese en que dous terzos do seu comité de redacción están formados por persoas alleas ao ILG.

O director académico do Servizo de Publicacións e Intercambio científico da USC, Antonio Azaustre, afirmou que "a difusión do coñecemento está condenada a ser por vía electrónica", pero que a conservación dese material "pódese facer en papel". De feito, tiráronse 300 exemplares en formato físico, fundamentalmente para o intercambio bibliotecario entre as distintas universidades do mundo.

Segundo o reitor da Universidade de Santiago, Senén Barro, o feito de sacar a revista en formato electrónico foi un "esforzo que lles vai facilitar o traballo ás que veñan detrás", e salientou a "valentía" de lanzar unha publicación coa "ambición de ser revista de referencia", porque "hoxe non paga a pena saír cunha revista que pretenda ser unha máis".

A parte dixital de ELG pódese consultar na web do ILG, por seccións e por artigos, cada un deles con cadanseu resumo en formato texto. Ademais, cada un dos traballos publicados pódese descargar en formato PDF, así como a revista completa, de 297 páxinas. Tamén é posíbel subscribirse aos volumes que vaian saíndo mediante unha semente RSS ou por medio de avisos por correo electrónico. A consulta é aberta e gratuíta, precisamente para cumprir co seu obxectivo de difusión universal.

Nova tirada de aquí

quarta-feira, 20 de maio de 2009

ATAQUE DESCARNADO CONTRA À LÍNGUA DA GALIZA e os nossos direitos e identidade: muito importante, difundide por todo lado, movimentai ao pessoal

Difundide, ademais o ataque fai-se com a bençom do novo Director Geral de Política Linguística.

eis o ataque: UM ANTEPROJECTO DE LEI -A TODA PRESA-, que resposta a demonstraçom cívica do domingo, tirando qualquer exigência e obrigatoriedade ao galego
(A Lei e artigo que emendam foi votado polo PP unanimemente incluído Feijó o ano passado)

Convoca-se Mesa Geral de Negociaçom de Empregados Públicos, para a sexta dia 22, ás 11:30, na sede da EGAP no polígono de Fontinhas.

O ponto único da ordem do dia é informe do anteprojecto da lei de reforma da lei da Función Pública

http://www.xunta.es/dog/Dog2008.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/9ec54f6e14fd9e43c1257466004b8d36/$FILE/11400D001P007.PDF

polo que modifica o artigo 35 da Lei, é dizer o pequeníssimo esforço de saberem os funcionários algo de língua galega, entenderem um test. Redigindo no ante-projecto de reforma banindo qualquer OBRIGATORIEDADE sobre o galego com uma proposta que nom é o velho artigo 33 da Lei Fraga e sim o programa da extrema direita fascista espanhola - COPE

Este primeiro ataque, muito grave, merece uma resposta social contundente,

A isso das 20 horas, o documento que vai à Mesa Geral vai estar em
http://autonomica.cigadmon.org

A proposta vai contra a carta europeia das línguas minorizadas e os nossos direitos linguísticos
http://www.pglingua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=408:legislacom-sobre-a-lingua-galega-num-unico-documento&catid=18:legislacom&Itemid=50
Alexandre

sexta-feira, 15 de maio de 2009

Faladoiro do 12/05/2009 onde se debate sobre a situación actual da lingua e da literatura galega

Faladoiro é un programa de debate que dirixe e presenta Susana López Carbia e que nesta ocasión reúne á crítica literaria Dolores Vilavedra e aos escritores Rosa Aneiros, Xurxo Borrazás e Mario Regueira

Parte 1


Parte 2

quinta-feira, 14 de maio de 2009

O filólogo vigués Anxo Lorenzo será o novo responsábel de Política Lingüística

A súa fichaxe causa certa sorpresa xa que está considerado un home próximo ao PSdeG.

Núñez Feijoo agochou a baza até o último momento. Mais este xoves o Consello da Xunta desvelou o nome dun dos altos cargos máis agardados: Anxo Lorenzo. Este profesor da Universidade de Vigo será o novo secretario xeral de Política Lingüística. A súa designación, que adianta este xoves El País, causou sorpresa entre os seus propios compañeiros, xa que Lorenzo sempre se moveu na órbita do PSdeG. En 2005, foi o encargado de elaborar o programa lingüístico dos socialistas.

Nacido en Vigo en 1964, é un dos máis destacados especialistas en sociolingüista. O seu nome xa estivo enriba da mesa hai catro anos. Sectores do PSdeG presionaban para que fose o novo secretario xeral de Política Lingüística e os nacionalistas non poñían impedimentos. Porén, a última hora, o propio aparato socialista decidiu descartalo e fichar a Marisol López, profesora da Universidade de Santiago. Aínda así, Lorenzo colaborou puntualmente ao longo da lexislatura coa secretaria xeral.

Máis adiante, especulouse coa posibilidade de que presidise o Consorcio de Planificación Lingüística. Porén, Pérez Touriño sempre mantivo no ar a creación do ente.

Un decreto que queima nas mans
Con esta fichaxe, Feijoo quere tender unha ponte coa oposición en materia de Política Lingüística. Logo dunha inaudita campaña contra os procesos de normalización do galego, o PPdeG sabe que a cuestión lingüística pode ser un auténtico crebacabezas político.

Os conservadores prometeron, en aras da “liberdade de elección”, derrogar un decreto de galeguización do ensino que garante que, polo menos, o 50% das materias se impartan no idioma autóctono. Anxo Lorenzo, que dependerá directamente do conselleiro de Educación, vai ser un dos encargados de afrontar a polémica reforma prometida por Feijoo.

Segundo diversas fontes, Feijoo teríase comprometido con Lorenzo a negociar con socialistas e nacionalistas o novo decreto. Nos plans do novo presidente da Xunta estaría establecer un terzo das materias obrigatoriamente en galego. As restantes impartiríanse en castelán e inglés, con certa marxe de elección para os pais dos alumnos.

Unha Oficina para o Galego Exterior?
Anxo Lorenzo sempre estivo a prol de que a Xunta tivese máis contacto coas comunidades galegofalantes do exterior. Fontes consultadas por Vieiros consideran que o novo secretario xeral de Política Lingüística leva un proxecto debaixo do brazo: unha Oficina para o Galego Exterior. Este organismo encargaríase de contactar con outras comunidades autónomas para ver de establecer mecanismos de protección para o galego que se fala fóra dos límites administrativos de Galiza.

Se queres ler a nova na súa fonte, preme aquí

sábado, 9 de maio de 2009

Os alumnos critican o maltrato do galego nas facultades

Case o 90% da docencia de Dereito faise en castelán, e o 99% dos exames



Un colectivo de estudantes universitarios denunciou a situación do galego na USC, onde esta lingua está maltratada e apenas forma parte da actividade docente e académica. Os alumnos fixeron esta convocatoria na Facultade de Dereito, por ser esta un dos centros nos que menos uso se fai do idioma do país.

De feito, presentaron algúns datos dun estudo feito polo servizo de normalización lingüística da institución, nos que se reflicte que o castelán é usado na docencia en máis do 87% dos casos, e a metade dos alumnos galegofalantes que inician a licenciatura de dereito na USC, rematan converténdose en castelánfalantes para converxer co idioma maioritario. Ademais, ante as trabas que se impoñen para facilitar exame en galego, só o 1% se acaban facendo nesta lingua.

Os universitarios reivindicaron o seu dereito a vivir e estudar dignamente na súa lingua, polo que instan á USC a que corrixa esa situación «en aras da legalidade e do benestar do conxunto do estudantado». Finalmente, animan aos alumnos que se mobilicen o vindeiro 17 de maio, Día das Letras Galegas.

Nova tirada de aquí

quinta-feira, 7 de maio de 2009

Un retroceso imparable

http://www.galicia-hoxe.com/index_2.php?idMenu=86&idNoticia=424146

Un 51,4% da sociedade asegura que utiliza de xeito frecuente a lingua propia fronte ao 29% que o fai só en castelán

A. ARNÁIZ. LUGO

A poboación galega máis nova está a sufrir un proceso de substitución do galego polo castelán
FOTO: Cris Tobío

Ser ou non ser? Galego ou castelán? Esa é a cuestión. E neste polémico tema do idioma, Lugo e Ourense son, por esta or­de, as provincia que rexistran un uso máis frecuente do gale­go fronte ó castelán, cunhas porcentaxes do 65,2 e 64,5%, res­pectivamnte, de poboación que emprega habitualmente a lingua materna para expresarse.

Estas cifras revelan que a uti­lización do galego nesas dúas provincias orientais é superior en quince puntos ás rexistra­das nas provincias atlánticas da Coruña e Pontevedra, onde as porcentaxes de falantes habituais representan o 45,3 e 48,3%, respectivamente. Estes son os datos que se desprenden dunha enquisa rea­lizada en febreiro pasado, a dous mil maiores de 18 anos, polo Obradoiro de Socioloxía S.L e o Estudo Indaga, sobre usos lin­güísticos en Galicia.

A xente que emprega ambas as linguas non chega ao 20%

En termos xerais, este traballo sobre usos idiomáticos pon de manifesto que máis da metade dos galegos, un 51,4%, empregan de xeito fre­cuente o galego á hora de fa­lar, fronte ó 29,2% que o fai en castelán. Un 19,3% di em­pregar as dúas linguas por igual. Á hora de autovalorar o xeito de falar a lingua prol­pia, máis da metade dos gale­gos, 54 de cada cen, aseguran falalo ben. Un 39% recoñece que o falan regular e só un 6,6% dos enquisados afir­ma que non sabe falalo.

Por provincias as diferenzas agrándanse, así en Lugo só o 2,7% recoñece non saber fa­lar galego, un rexistro que na provincia de Ourense ascende ó 4%. Unhas cifras que se dupli­can nas demarcacións atlán­ticas de Pontevedra e da Coruña, cun 7,3 e un 8 por cento, res­pectivamente, de persoas que afirman non saber empregar o ga­lego á hora de falar.
  • EN CIFRAS
Só falan galego o 42 % dos mozos

Este estudo elaborado polo Obradoiro de Socioloxía e o Estudo Indaga pon de relevo tamén que a utilización do ga­lego entre persoas que superan os 60 anos, anda polo 64%, fronte ó uso entre os máis novos, que se sitúa no 42 por cento.

En canto á autovaloración da fala en galego ligada á intención de voto nas eleccións, os afíns ó Partido Popular din falalo ben nunha porcentaxe do 57,9, fronte ó 48,4 de cada cen, dos votantes do Partido Socialista de Galicia. Os simpati­zantes do Bloque Nacionalista Galego, incrementan ese nivel ata o 67 por cento.

Estes datos veñen unirse ao último mapa sociolin­güístico de Galicia, elaborado pola Real Academia Galega, que evidenciaba que os rexistros de persoas que nunca falan galego pasaron do 13% , no ano 1992, ó 25 por cento, no 2004.

Este mapa é outra eviden­cia do retroceso da lingua, sobre todo, na súa transmisión xeracional de pais a fillos.

segunda-feira, 4 de maio de 2009

Lorenzo, Tosar, Monteagudo e Nogueira, premios da Crítica

A Fundación Premios da Crítica-Galicia elixiu por unanimidade como galego egrexio a Ramón Lorenzo Vázquez, catedrático de Filoloxía Galega de la Universidad de Santiago e numerario da Real Academia Galega, polo seu "inquebrantable compromiso coa lingua e a cultura galegas, mantendo de maneira coherente desde a súa xuventude até hoxe, o seu traballo modélico no ámbito da filoloxía medieval galega, o seu maxisterio na Universidade de Santiago, que foi sempre semente de galeguidade".

Nunha cerimonia celebrada en Vigo, tamén foron entregados galardóns a Luis González Tosar na categoría de Creación Literaria, por Estúrdiga materia, "pola forza expresiva da voz poética"; a Henrique Monteagudo, na modalidade de Investigación, por Letras primeiras. O foral de Caldelas; a Camilo Nogueira Román, no apartado de Ensaio e Creación, por Europa, o continente pensado. Na categoría de música foi distinguido o compositor Juan Durán, mentres que a compañía Nova Galega de Danza levou o premio de Ciencias e Artes da Representación, e o Festival de Cans, o de Iniciativas Culturais.

Nova tirada de aquí