segunda-feira, 4 de maio de 2009

Lorenzo, Tosar, Monteagudo e Nogueira, premios da Crítica

A Fundación Premios da Crítica-Galicia elixiu por unanimidade como galego egrexio a Ramón Lorenzo Vázquez, catedrático de Filoloxía Galega de la Universidad de Santiago e numerario da Real Academia Galega, polo seu "inquebrantable compromiso coa lingua e a cultura galegas, mantendo de maneira coherente desde a súa xuventude até hoxe, o seu traballo modélico no ámbito da filoloxía medieval galega, o seu maxisterio na Universidade de Santiago, que foi sempre semente de galeguidade".

Nunha cerimonia celebrada en Vigo, tamén foron entregados galardóns a Luis González Tosar na categoría de Creación Literaria, por Estúrdiga materia, "pola forza expresiva da voz poética"; a Henrique Monteagudo, na modalidade de Investigación, por Letras primeiras. O foral de Caldelas; a Camilo Nogueira Román, no apartado de Ensaio e Creación, por Europa, o continente pensado. Na categoría de música foi distinguido o compositor Juan Durán, mentres que a compañía Nova Galega de Danza levou o premio de Ciencias e Artes da Representación, e o Festival de Cans, o de Iniciativas Culturais.

Nova tirada de aquí

Sem comentários:

Enviar um comentário