sábado, 28 de março de 2009

'A política lingüística do bipartito foi continuísta'

Horacio Vixande. Henrique Monteagudo (Muros, 1959), profesor da Universidade de Santiago, recoñecido sociolingüista e secretario do Consello da Cultura Galega, analiza nesta entrevista o balance da política lingüística do goberno bipartito e alerta da necesidade do nacionalismo de variar a súa estratexia sobre o idioma nun contexto en que o castelán está instalado en amplas capas urbanas.

Xusto antes das eleccións, o Consello da Cultura difundiu un informe moi crítico coa normalización lingüística, tanto se recuou no período do bipartito?

O informe falaba sobre todo da área da Secretaría Xeral de Política Lingüística, non do actual goberno en funcións. O bipartito elevou a Dirección Xeral de Política Lingüística ao rango de Secretaría Xeral e trasladouna de Educación á Presidencia da Xunta. Ese salto cualitativo non se traduciu no aumento da capacidade política e seguiu unha liña continuísta con algúns defectos graves coma a falta de diálogo, de asesoramento e de impulso político. E ao ser de maior rango que antes, os erros agrandáronse. A persoa que estivo á fronte [Marisol López] carece de capacidade técnica e demostrou unha prepotencia inaudita. Creou un Observatorio da Lingua, cunha dotación de 300.000 euros, pero outorgoullo a unha empresa privada que se usou como ariete propagandístico. Tampouco asesorou ben á Consellaría de Educación.

Todo foi tan mal?

Non. Déronse pasos positivos en Vicepresidencia, en Turismo coa cuestión dos topónimos, en Educación..., aínda que sen coordinación. No pacto de goberno a lingua aparece como unha política de goberno compartida. Creouse unha Comisión de Seguimento, pero só unha persoa se mantivo durante todo o mandato.

Enumere os aspectos positivos.

Na Secretaría Xeral non foi todo negro. Organizou ben as certificacións e títulos de competencia en galego. Houbo persoal cualificado e déronse algúns pasos nos lectorados de galego. Pero o máis positivo estivo noutras áreas. As Galescolas, con independencia do nome, foron moi positivas no uso do galego, a lingua apareceu no mesmo momento de concepción do proxecto, non foi algo que se pegou despois. Tamén o contido do Decreto do galego no ensino foi positivo, pero só o contido, fallou todo o que é o acompañamento. Non se pode facer o que facía o PP, publicar normas e aí te quedas. Hai que implicar os pais, comunicarse co alumnado e profesorado, dotar de material didáctico, contemplar a reciclaxe profesional... Había iniciativas previstas, en parte torpedeadas por persoal situado por debaixo da conselleira de Educación, e noutra parte pola vertixe do presidente, que colleu medo co discurso da "imposición".

Entón Touriño é en parte responsábel.

Presidía o goberno. É revelador o que dixo en campaña de que non toleraría a imposición. Ou era un lapso polo que asumía o discurso do PP, ou pretendía atacar o BNG desautorizándose a si mesmo.

Perda de falantes.

Nos últimos trinta anos, o galego ampliou os espazos pero diminuíu o número de falantes. Ten visos de deterse esta perda de usuarios?

Se falamos dos datos que vén de rescatar a Mesa, porque son da Academia, teño moitas prevencións. En 2003, no Consello da Cultura fixemos un estudo, apoiado nunha enquisa do Instituto Galego de Estatística, que recollía datos comparábeis con outro estudo de 1992. Os datos da Academia non son comparábeis con ningúns porque empregan un universo de persoas consultadas que é diferente. En calquera caso, ese estudo que agora menciona a Mesa sinala que en 12 anos o galego pasou de ser a lingua inicial do 60% da xente a ser o idioma inicial do 20%. A lingua inicial é un factor que non cambia en toda a vida das persoas, tes unha lingua inicial dende que naces até que morres, como puido descender tanto? Morreu o 40% da xente en doce anos? É un disparate e unha mensaxe catastrofista. Non se pode estar enterrando o galego todos os anos. Xa o pai Sarmiento no século XVIII agoiraba a inminente morte do galego.

Vostedes como o ven?

En 2006, cando presentamos o noso estudo, dixemos que había un descenso do galego como lingua inicial, pero do 0,6%. É un efecto estatístico debido á evolución vexetativa da poboación: morren os vellos.

Iso tamén é negativo.

Pero menos. Ademais, hai certa freada no proceso de substitución porque se detivo a interrupción na transmisión da lingua. Agora os pais xa lle falan galego aos fillos. De todos os xeitos, en dúas ou tres décadas, o galego será minoritario, isto debería levar a unha reflexión ao nacionalismo, reflexión que vin na famosa carta de Quintana despois de perder as eleccións, pero non na posterior da Executiva do BNG.

Un instrumento moi útil para deter o proceso ou retardalo é o prometido Consorcio para a normalización, que prevía o bipartito e que está recollido no Plano Xeral de Normalización. Sabe a que se debe que non se constituíse?

Ese é outro exemplo do goberno que tivemos. A súa creación propúxoa o PSOE e foi aprobada por unanimidade no Parlamento. Tivo unha reserva de orzamento pero non foi adiante porque desde a Presidencia parouse coa desculpa de non crear outro “chiringuito coma os do BNG”. A realidade foi o pánico de Touriño despois da famosa conferencia de empresarios contra o galego e de iniciar a axitación Galicia Bilingüe. Unha vez que se lanza unha política, se o goberno a paraliza... imos aviados.

Teñen esperanzas de que se cre nos próximos catro anos?

Con esa fórmula ou con outra, teño esperanza de que alguén se tome en serio a política lingüística, pero necesítanse instrumentos, unha entidade coordinadora, que proxecte o idioma, que facilite estudos, que apoie iniciativas económicas... e que teña efecto real. Será este goberno?

Outra sociedade.

E pensa que hoxe estamos ante unha sociedade bilingüe e que compre outra estratexia?

O nacionalismo ten que reflexionar sobre a lingua porque a que fai está baseada na de hai 30 anos, cando o galego era a lingua maioritaria e a perspectiva do monolingüismo era posíbel. Hoxe o castelán está moi introducido nas cidades. Amplos sectores están instalados en el e non se senten culpábeis. Por que habían de estalo? Son sectores urbanos que en tempos apoiaron o nacionalismo. As perspectivas de futuro son distintas. Non imos conseguir unha Galiza monolingüe en unha xeración. Se non rebaixamos o discurso e os obxectivos a curto prazo, non imos a ningures. Iso pode facerse e avanzar, pero hai que poñer máis atención en como se fai, precisamos novos instrumentos e estratexias de cambio.

Á marxe da cuestión da "imposición da lingua", Feixóo prometeu a promoción do galego, ten neste campo posibilidades de actuar?

A miña impresión é que levaba un discurso pensado en clave de oposición. A vitoria foi inesperada. Agora vese no goberno e decátase de que todo é máis complexo. Algunhas promesas súas como a separación por linguas nos colexios son irrealizábeis. Abrirá un período de reflexión. Espero que busque o consenso, a maneira de non dar marcha atrás. Sería moito pedir medidas de impulso.

O Consello reclama o 0,3% do orzamento da Xunta para a política lingüística, non teme que eses cartos rematen en financiar actividades que nada teñen que ver co idioma e que nin sequera o empregan?

Iso xa pasa con menos do 0,3% desde hai tempo. Hai gastos irracionais, subvencións para festexos ou a medios de comunicación que desprezan o galego...

Reunión con Feixóo.

Xa sei que Feixóo non desvelou as liñas xerais en materia de lingua, mais vostedes reuníronse con el. Apuntáronlle as contradicións que ven no seu discurso?

Foi unha conversa informal e reservada. Veu oír falar. O tema foi o galego. O primeiro que lle preguntamos foi se ía tocar a Lei de Normalización Lingüística, era unha cuestión importante para comezar a conversa. Dixo que non a ía tocar. As nosas reflexións foron que non hai que usar o galego como arma partidaria, que hai que buscar o consenso en función da lei e de que o galego é a lingua propia de Galiza. Insistimos en que non debía dar pasos atrás. Falamos de que é un tema vidroso e de que precisa un asesoramento técnico que lle ofrecemos. Reafirmou o argumento da liberdade individual, pero escoitounos con moito respecto e deu a impresión de que ía reflexionar. Decátase da complexidade e evitará medidas precipitadas.

Desde a oposición, que estratexia debería levar o nacionalismo sobre a lingua?

Digo isto con cautela. Hai a opción de usar o tema como o fixo o PP; ao mellor ten rendemento político. Pero como estudoso e membro do Consello penso que sería bo reconducir a situación. Cando estoupou o rebumbio, moitos cargos públicos do nacionalismo dixeron que non había que crear un conflito onde non o había, é dicir, abandonaron a teoría do conflito. Hoxe sería bo reconducir, con vixilancia, buscando o acordo antes que a confrontación.

Entrevista tirada de aquí

Continúa a cadea de dimisións nos vicerreitorados da USC que levaba Universidade Aberta

Primeiro vanse as cabezas visibles e despois os cargos posteriores. A profunda remodelación que durante estes días debe levar a cabo o reitor da USC, Senén Barro , deberá incluír tamén aos cargos de confianza dos catro vicerreitores e da vicerreitora adxunta de Universidade Aberta (UA), que dimitiron a principios desta semana.

Polo momento foron sete as dimisións a maiores, entre as que se inclúen Xerardo García Mera, coordinación de programación e execución de infraestruturas do vicerreitorado que dirixía Xoán Carlos Carreira, ou o director do servizo de publicacións, Antonio Azaustre, que depende de Cultura.

En canto á redefinición do equipo de goberno, fontes da institución apuntan aos primeiros días da próxima semana como as datas nas que Senén Barro completará os cambios que debe levar a cabo no seu equipo, tras a dimisión de todos os membros dun dos tres grupos que apoiaron a candidatura do reitor, UA. As outras dúas plataformas de profesorado, PUP e Converxencia Universitaria, manteñen o apoio a Barro , quen aínda ten por diante máis dun ano de mandato.

A noticia está tirada de aquí

Cesare Segre disertou sobre a relación entre a filoloxía e Europa durante a súa investidura como honoris causa

O claustro de doutores honoris causa da USC conta desde onte cun novo membro: o filólogo italiano Cesare Segre, que aproveitou a súa investidura, celebrada no Salón Nobre do Colexio de Fonseca, para disertar sobre as relacións entre a filoloxía e Europa.

Considerado un dos nomes de referencia dentro da investigación filológica da segunda metade do século XX, Segre presentou durante o acto reflexiones sobre a filoloxía, «falando como un vello profesor e, en ocasións, ilusionándome con ser un mozo que se encamiña a profundar nestes estudos».

O filólogo italiano mantén desde fai anos constantes relacións coa USC, xa que ademais de ser un dos promotores do convenio Erasmus entre a universidade compostelá e a de Pavía, participou como relatora en eventos celebrados en Santiago. Ademais, o novo honoris causa da Universidade foi un dos impulsores do Doutoramento Europeo en Filoloxía Románica, que se puxo en marcha fai aproximadamente uns seis anos.

Cesare Segre é actualmente catedrático de Filoloxía Románica na Universidade de Pavía, aínda que a súa carreira como docente se desenvolveu en numerosas facultades europeas e americanas. Ademais desta faceta, o filólogo italiano é teórico da literatura e semiótico. A catedrática de Filoloxía Románica da USC, Mercedes Brea, que exerceu como madriña durante a investidura de Segre, quixo pór de manifesto que «percorrer vos seus artigos e libros equivale a mergullarse nas mellores páxinas que a filoloxía da segunda metade do século XX deu á sociedade contemporánea».

Precisamente, o reitor da Universidade de Santiago, Senén Barro , fixo un chamamento á expansión do coñecemento, xa que se trata dun «motor de progreso». O reitor compostelán tamén avogou polo seu «xeración e utilización en beneficio dunha mellor calidade de vida dás persoas e dás sociedades».

Nova tirada de aquí

quinta-feira, 26 de março de 2009

"Universidade Aberta non rompe o pacto, é o reitor quen o incumpre"

Elías Torres, ex vicerreitor de Cultura, explica as razóns que levaron os membros da corrente nacionalista a dimitir en bloque, a pouco máis dun ano das eleccións.

Este luns, os catro integrantes do colectivo Universidade Aberta (UA, afín ao nacionalismo) que formaban parte do equipo de goberno da USC anunciaron que abandonan os seus cargos de vicerreitores. Unha semana antes fixérao o tamén membro de UA e segundo do Consello de Goberno, o vicerreitor de relacións institucionais Lourenzo Fernández Prieto.

Precisamente, a negativa do reitor Senén Barro (da corrente Plataforma Universitaria Progresista, PUP, afín ao PSOE) a o substituír desencadeou a última dimisión en bloque e o consecuente final do goberno de coalición -do que tamén forma parte con dous representantes Converxencia Universitaria (conservadores)- a pouco máis dun ano das eleccións.

En palabras do dimisionario vicerreitor de Cultura, Elías Torres, foi "a pinga que desborda o copo". Mais o desencontro, de fondo nalgúns temas, viña de antes.

Vieiros: Por que se produce a dimisión?
Elías Torres: É un episodio que culmina unha longa serie. Fernández Prieto dimite para articular unha candidatura. Isto non quere dicir que a vaia encabezar, nin sequera que forme parte dela. Mais o reitor non accede á súa substitución.

Por que?
Non o fai por presións da PUP, que considera que a dimisión de Fernández Prieto supón unha rotura do pacto de goberno. Mais o pacto non fala disto: tempo atrás foron vicerreitores do PUP os que dimitiron, e foron substituídos, e os membros de UA nin sequera nos pronunciamos. O que si está no acordo é que a representación das correntes debe estar equilibrada.

Os críticos con UA falan dunha actitude exclusivamente electoralista de cara a se posicionar para os comicios do ano que vén...
A universidade ten tempos diferentes que outros ámbitos. En calquera caso é lexítimo posicionarse. Precisamente, a dimisión de Fernández Prieto para articular unha candidatura -que insisto, non ten por que liderar nin formar parte dela- prodúcese para evitar suspicacias. O reitor non pode repetir porque esgota os dous mandatos. Nós o que procurábamos era un proceso de transición calmado e transparente.

E non hai unha intención por parte de UA de se desmarcar da acción de goberno destes anos, cualificada dende sectores como 'fallida', de cara ás eleccións...?
Ao contrario. Nós ofrecíamoslle ao reitor unha continuidade, unha estabilidade. En calquera caso, os membros de UA saen do goberno cun gran capital.

A valoración destes anos de goberno é positiva entón?
Hai luces e sombras. Falta cultura de pacto e encontro. Hai tentacións de monopolio. Nós somos un colectivo de PDIs (Persoal Docente e Investigador) que aspiramos a non excluír ninguén, a procurar a excelencia na universidade. As críticas fixéronse sempre primeiro no seo de goberno antes de as facer públicas.

Boloña é un dos puntos negros...
Temos discrepancias no modo de facer a adaptación, mais é un tema controvertido que precisaría dunha análise máis pausada.

E o plan de financiamento das universidades?
Sen dúbida é un dos grandes calcañares de Aquiles. Houbo un incumprimento grave da Xunta. Mais apartamos as diferenzas e puxémonos ao lado do reitor.

Ten visos de solución?
Está por ver a proposta do novo Goberno. Nós defendemos un financiamento estábel que permita colocar a USC e o resto de universidades galegas nos postos que lles corresponden, que lles asegure aos estudantes o acceso ao ensino, e facilite unha investigación de calidade.

Nova tirada de aquí

As nove filoloxías estrutúranse en cinco a partir do próximo curso

Os novos graos inclúen unha formación máis ampla nunha lingua, «maior», e unha especialización, «minor»

agalega.info - Videos das noticias dos informativos da TVG


Unha das principais incógnitas da adaptación de diplomaturas e licenciaturas á nova estrutura de graos era a reorganización das filoloxías. Xa desde un principio os decanos destes centros e os responsables universitarios coincidían en que era conveniente unha agrupación. O próximo curso, se se cumpren todas as previsións da USC, entrarán en vigor os graos das novas filoloxías en primeiro curso, que pasarán de nove a cinco.

Hispánicas denominarase na súa adaptación ao grao Lingua e Literatura Españolas; a Galega pasará a ser Lingua e Literatura Galegas; Clásica terá a mesma denominación; Inglesa será Lingua e Literatura Inglesas, mentres que Modernas abarcará Portuguesa, Italiana, Francesa, Alemá e Románica. Esta redución non implica menos posibilidades para o alumno. Ao contrario, os títulos -en xeral todos os que se adaptan ao espazo europeo- permitirán unha maior flexibilidade.

En todas estas titulacións haberá unha formación básica de 60 créditos (o que posibilitará, por exemplo, que se un alumno dáse conta no primeiro curso de que quere cambiar de titulación, non teña que empezar de novo, xa que son materias comúns); un maior ou estrutura central; e un minor no que o alumno poderá especializarse elixindo o idioma que prefira. Iso si, o titulado terá o grao na carreira elixida, non no minor no que se especializou.

Aínda que os novos graos deben pasar aínda por varios trámites antes da súa implantación, Máximo Pló, o vicerreitor de Oferta Docente e Espazo Europeo, confía en que poidan implantarse xa o próximo curso, unha confianza que nos casos de filoloxía é maior aínda porque os plans de estudo aprobáronse fai meses.

O Consello de Goberno aprobou os límites de prazas que terán todos estes graos se definitivamente se implantan, e que nos casos de Matemáticas (xa empezou este curso), Física, Filosofía, as cinco filosofías e Administración e Dirección de Empresas e Relacións Laborais e Recursos Humanos (estas dúas últimas en Lugo), non terán ningunha barreira de acceso.

Si se estableceron límites para Bioloxía (150); Psicoloxía (150); Química (125); Políticas (100, aínda que xa está implantada); Xornalismo (100); Comunicación Audiovisual (40); Xeografía e Ordenación do Territorio (50); Historia da arte (80); Historia (100); Administración e Dirección de Empresas de Santiago (300); Economía (125); Pedagoxía (75); Educación Social (75); Enfermería (150); Enxeñería Informática (60); Relacións laborais e Recursos Humanos en Santiago (100); e Enfermería en Lugo (75). O modo de implantarse o próximo diferente será heteroxéneo. Mentres algunhas, como as filoloxías, farano só en primeiro curso, outras como Informática ou Económicas farano en todos os cursos, aínda que mantendo a posibilidade da licenciatura.


Nova tirada de aquí

'Calendario Boloña': Os exames de setembro, en xullo

O curso comezará o primeiro día do outono nas titulacións adaptadas ao Espazo Europeo e o 1 de outubro no resto, e finalizará o 7 de xuño.

O próximo curso, nos novos estudos oficiais de grao e máster na Universidade de Santiago de Compostela (USC) desaparecerá a convocatoria de exames de setembro que se adiantará á primeira quincena do mes de xullo.

Así o acordou esta cuarta feira o Consello de Goberno da USC nunha xuntanza en que se aprobou o novo calendario académico 2009-2010, que comezará o 21 de setembro de 2009 nas titulacións adaptadas ao Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) e o 1 de outubro no resto. En ambos os dous casos as clases finalizarán o 7 de xuño.

O Consello tamén aprobou o límite de prazas tanto para as titulacións de grao coma para as licenciaturas e diplomaturas. Trátase dun documento "flexíbel" que se aplicará, segundo destacaron, na medida en que se vaian implantando as novas titulacións previstas.

No caso dos graos, non terá límite de prazas Matemáticas; Física, Filosofía; Lingua e Literatura Española; Lingua e Literatura Galega; Lingua e Literatura Inglesa; Lingua e Literaturas Modernas; Filoloxía Clásica; Administración e Dirección de Empresas e Relacións Laborais e recursos Humanos, as dúas últimas do Campus de Lugo.

O límite de prazas afectará aos graos en Bioloxía (150); Psicoloxía (150); Química (125); Ciencia Política e da Administración (100); Xornalismo (100); Comunicación Audiovisual (40); Xeografía e Ordenación do territorio (50); Historia da Arte (80); Historia (100); Administración e Dirección de Empresas (300, no Campus de Compostela); Economía (125); Pedagoxía (75); Educación Social (75); Enfermaría (150, en Compostela; 75, en Lugo); Enxeñaría Informática (60); Relacións Laborais e Recursos Humanos (100, en Compostela).

Límite de prazas nas licenciaturas e diplomaturas

En canto ás licenciaturas e diplomaturas, diminúe lixeiramente o límite nas titulacións de Enxeñaría Química e Mestre nas especialidades de Educación Física, Infantil, Primaria e Lingua Estranxeira do campus de Lugo. Pola contra, pasan a ter límite os segundos ciclos de Licenciatura en Química (cinco prazas) e de Enxeñaría Técnica en Química Industrial (nove).

Por outra banda, a USC ofertará 1.110 prazas para o Servizo Universitario de Residencias. Todas elas serán adxudicadas en función do expediente académico e da renda persoal dispoñíbel, oscilando os prezos entre os 45 e 286 euros.

Nova tirada de aquí

quarta-feira, 25 de março de 2009

Crise de goberno na USC

agalega.info - Videos das noticias dos informativos da TVG

[Tirado de: http://www.galicia-hoxe.com/index_2.php?idMenu=78&idNoticia=409364]

Nin tempo nin forma

O reitor acepta a renuncia dos catro vicerreitores de UA que se suman á dimisión de Lourenzo Fernández e buscará persoas "moi comprometidas"

REDACCIÓN . SANTIAGO

O reitor da USC Senén Barro, á dereita, dirixíndose á comparecencia ante os medios para aclarar a dimisión de catro vicerreitores de UA FOTO: Ramón Escudero
O reitor da USC Senén Barro, á dereita, dirixíndose á comparecencia ante os medios para aclarar a dimisión de catro vicerreitores de UA

FOTO: Ramón Escudero

"Hoxe -por onte- presentaron a súa dimisión -os catro vicerreitores de UA-, que aceptei, aínda que con pesar. Respecto da decisión aínda que non a comparta en tempo e forma". Así se manifestou onte o reitor da Universidade de Santiago (USC) ante a renuncia dos catro vicerreitores da plataforma Universidade Aberta (UA), que se sumaron á marcha do vicerreitor de Relacións Institucionais, Lourenzo Fernández, que formalizou o luns a súa dimisión para promover unha candidatura para as eleccións na universidade en 2010.

Senén Barro lamentou "persoal e institucionalmente" a decisión dos seus socios nacionalistas, despois de que UA comunicase a decisión de abandonar o equipo de goberno ao non aceptar o reitor a proposta desta plataforma para substituír a Lourenzo Fernández, que incluía a incorporación de persoas e a reorganización de competencias. "Non era asumible", precisou Barro.

Barro admitiu "disfuncións" cos seus socios de goberno, pero non problemas serios". Ademais, insistiu en que rexeitou a proposta de UA para substituír a Fernández porque "é o reitor quen debe organizar un equipo".

Ao respecto, comentou que, tras a dimisión de Fernández, escoitou ás tres plataformas que apoiaron a súa candidatura en 2006 -Plataforma Universitaria Progresista (PUP), UA e Converxencia Universitaria (CU)-. "UA dixo que non pretendía romper o pacto e a PUP criticou a medida do vicerreitor por unilateral e por desestabilizar o goberno nun momento delicado", sinalou.

"Era algo non desexado por min e sentido", reiterou e engadiu que quedou "sorprendido" pola decisión de Lourenzo Fernández, xa que "foi unha desagradable sorpresa. Sinto moito que a decisión de Lourenzo Prieto levase a este punto", agregou.

Barro agradeceu o traballo que realizaron nestes tres anos no equipo de goberno, pero lamenta que esta renuncia supón deixar desatendidas "importantes áreas", polo que o titular de Fonseca anunciou que configurará un novo goberno "crible e sólido" para o que resta de lexislatura e recalcou que garante a gobernabilidade na universidade.

"Non se trata de saír do paso", senón de "facer unha reorganización profunda. Reestruturarei competencias e incorporarei persoas novas", matizou. Barro puntualizou que "non necesariamente" ten que manter o número de vicerreitorías actual. "Non vou mirar etiquetas e non aceptarei nomes de ningunha plataforma porque si", garantiu. "Teño as mans libres", sostivo, en relación á configuración do novo goberno e recalcou que traballará sen presións, "non guiado por suxestións de ningunha plataforma". "Buscarei homes e mulleres, persoas moi comprometidas, que teñan capacidade", defendeu e ratificou a súa intención de configurar o novo equipo "no menor tempo posible". Ademais, dixo que "as primeiras medidas de reorganización de responsabilidades van ser rápidas". "Vou formar un novo equipo, formado por persoas de prestixio e comprometidas, con persoas da universidade", aseverou, e trasladou o obxectivo de mellorar "a eficacia e a eficiencia" e afrontar os novos retos, centrados no financiamento universitario, na adaptación ao Espazo Europeo de Educación Superior e no desenvolvemento de infraestruturas.

Non obstante, recoñeceu que aínda non ten pensado o novo equipo. "Pretendo ser áxil e rápido, pero non tanto", precisou.

Torres: "Culmina unha longa cadea de desencontros"

O demisionario vicerreitor de Cultura, Elías Torres, dixo que esta decisión veu propiciada pola "negativa" do reitor a remudar ó ata a semana pasada vicerreitor de Relacións Institucionais Lorenzo Fernández Prieto. "A reacción excluente da Plataforma Universitaria Progresista e a consecuente negativa do reitor a remudar a Fernández Prieto por un membro de Universidade Aberta, supón unha ruptura do acordo programático e culmina unha longa cadea de desencontros e unilateralidade que fai xa imposible a nosa continuidade", dixo.

Torres compareceu onte á tarde xunto ós outros tres vicerreitores que tamén renunciaron: Dores Domínguez, vicerreitora de profesorado; Xoán Carlos Carreira, vicerreitor de Infraestruturas, e Celia Besteiro, vicerreitora adxunta de Infraestruturas, para explicar a decisión adoptada.

Sobre a oposición que van exercer os membros da USC dimisionarios, o ex vicerreitor de Cultura sinalou que será "programática" e "sobre os pronunciamentos que sempre fixo Universidade Aberta". Torres anunciou ademais que nas próximas eleccións nas que se elixirá o reitor da USC promoverán unha candidatura "que non será a de Universidade Aberta en exclusiva", senón que contará "cos máximos apoios e na que ninguén se sinta excluído".

En xullo do ano pasado, Universidade Aberta aireara nun manifesto os seus reproches ó reitor. Tras dous anos de coalición para rexer Fonseca facía un balance do pacto de goberno "manifestamente mellorábel" e criticaban "as decisións non acordadas e mesmo arbitrarias" No fondo do malestar estaba a xestión da Vicerreitoría de Investigación, de María José Alonso, en temas como a distribución de fondos Feder para a compra de equipamento e o repartimento de prazas dos programas de contratación Ramón y Cajal e Parga Pondal, que ó seu ver moitas delas foron parar a áreas con exceso de profesorado en ciencias experimentais e da saúde. Tamén criticaban o Vicerreitorado de Oferta Docente, de Máximo Plo, pola "improvisación" de pautas para adaptar as titulacións a Boloña. A resposta de Barro foi contundente: "Hai dúas portas abertas, a do meu despacho para dialogar e a de saída. E o diálogo non se fai a través de comunicados". Tres meses despois, en outubro, coa crise pairando, os socios nacionalistas aparcaron os reproches e pecharon filas co reitor na demanda dun novo plan de financiamento no SUG." Hai un asunto superior, as dificultades sempre unen", dixera daquela Fernández Prieto.
  • AS FRASES
Elías Torres

"Para Universidade Aberta esta é unha decisión dolorosa, moi dolorosa. Fixemos todos os esforzos posibles de reorientación dun rumbo que consideramos equivocado".

quinta-feira, 19 de março de 2009

Quando nom chega com a desinformaçom, repressom


Milheiros de estudantes botárom-se em Barcelona às ruas para participar-lhe à classe política o seu rejeitamento do Plano Bolonha, umha infame artimanha para rematar de mercantilizar o ensino convertindo ao estudantado em simples mao de obra barata, qualificada e precária e sem importar para nada o espírito crítico que a universidade deveria inculcar aos que por ela passam. Ética por euros para os petos neoliberais.
Perante as mostras continuadas de oposiçom em Madrid, Barcelona, Sevilha, etc. o Estado espanhol já lançou nos meios umha campanha de promoçom de Bolonha com esperpénticos documentais em programas coma Informe semanal, onde nos apresentam a "Bolonia en el país de las maravillas". Agora passam ao seu estado natural que o estado repressor, despregando umha brutal resposta em Barcelona com a sua já habitual impunidade como pudemos comprovar na Galiza o passado 8 de Fevereiro.
A carga desenvolveu-se no marco dum protesto polo desalojo de 53 estudantes que ocupavam a reitoria da Universidade de Barcelona (UB). Cinco mil estudantes que sofrérom a repressom brutal das forças anti-distúrbios ao berro de "a letra com sangue entra!". Agora a esquerdista IU pode dar-nos explicaçons pola sua responsabilidade directa no desalojo e a repressom.
Desde a Galiza nom podemos mais que solidarizar-nos com os nossos companheiros de loita catalans e manifestamos a nossa vontade e desejo de que o estudantado galego se una por cima de siglas para parar esta reconversom industrial aplicada ao ensino e intitulada Plano Bolonha.

Vídeo relacionado:


http://gzvideos.info/barcelona-violencia-policial-extrema-contra-estudantes-anti-bolonha/
http://www.lahaine.org/index.php?p=4861

E na Galiza?

A Galiza fica surpreendentemente alheia ao Plano Bolonha porque os estudantes preferem o botelhom à conscienciaçom e a defesa dum ensino, o seu ensino, digno, humanista e de qualidade; que constroia o Ser, nom que o hipoteque. A Assembleia Geral esmoreceu definitivamente após dous anos de funcionamento deficiênte e apenas a Assembleia de Filologia se fortaleceu em 2009 e continua com actividades encaminhadas nom apenas a loitar contra Bolonha mas tamém à defesa inalienável do galego, dos trabalhadores e do carácter público da universidade.
Para além disto as concentraçons de sindicatos coma CAF ou Sindicato de Estudantes contra Bolonha descérom alarmantemente em quanto a assistência numha sociedade que tamém é maioritariamente dócil e de direitas entre o estudantado. Nom hai trabalho de base, nom hai consciência democrática nem tradiçom de loita em movimentos sociais... Apenas um tubo metido numha caixa quadrada que nos di que está bem, que está mal, como vestirnos e em que gastar o pouco que temos e como pensar e educar aos nossos filhos. Na Galiza a crise é antes moral do que económica.
Aguardemos que no que resta de ano se poda artelhar umha frente comum entre todas as formaçons estudantís para consciênciar ao estudantado desmobilizado da importáncia de reagir contra o PLANO BOLONHA. Aguardemos que cada vez mais estudantes se unam à loita e que as assembleias voltem a renascer. A de Filologia, mal que bem, continuará as suas acçons e ficará aberta para todo aquel que seja contrário à reforma neoliberal do sistema universitário.

segunda-feira, 16 de março de 2009

O 75% dos graos da USC reducirán as súas prazas no campus de Santiago

O Consello de Goberno aprobou 21 titulacións e só tres manteñen a súa oferta sen limitacións


[...]


Filoloxías e Historia

Reducidas quedarán tamén as prazas de Bioloxía, que pasa das 172 deste curso a unhas 150. En canto ás filoloxías, fíxose unha estimación para os primeiros catro anos de implantación. As memorias de Lingua e Literatura Española e Lingua e Literatura Galega valoraron que até que se extinga a anterior licenciatura poderán entrar, nun principio, 30 persoas. Máis tarde, esa restrición subirá a 40. A antiga Filoloxía Inglesa estimou unha limitación de prazas de entre 65 e 75 alumnos, mentres que o que até agora era Filoloxía Moderna (alemán, francés, italiano, portugués e románicas) puxeron como tope 55 alumnos en principio, para máis tarde aceptar uns 75.


Na facultade de Xeografía e Historia, o grao en Historia da Arte propuxo 80 prazas de novo ingreso. Historia limitará o acceso a 100 novos alumnos durante os tres primeiros anos, e Xeografía estimou uns 50. As tres son, polo momento, sen límite de prazas. En Compostela son só tres as titulacións con límite que manterán o seu número de novos ingresos: Comunicación Audiovisual con 40, Xornalismo con cen e Políticas con outro centenar.


Esta previsión do número máximo que pode acceder aos graos da USC obedece ás directrices do Plan Boloña, que ademais de buscar unha relación máis directa entre profesor e alumno, esixe que os centros fagan unha previsión dos recursos técnicos e persoais cos que contan e a cantos universitarios poden dar ensino.


Ademais, na estimación do número de prazas de novo ingreso que se ofrecerán unha vez implantado o grao e mentres convivan coas licenciaturas, as facultades tamén deben ter en conta o número de alumnos que iniciaron estudos nas distintas titulacións nos últimos anos, nun afán por non desperdiciar recursos docentes e materiais.


Noticia tirada de aqui

terça-feira, 10 de março de 2009

Parte dos fondos editoriais da USC estarán en Google Books

Case mil títulos poderanse consultar parcialmente na web, mentres que a universidade manterá os dereitos de comercialización.

A Universidade de Santiago de Compostela presenta este martes a súa achega ao servizo Google Books. A institución académica fará dispoñíbel parte dos seus fondos editoriais, inicialmente preto de mil volumes. Un recente convenio entre as dúas entidades permitirá difundir na rede unha importante selección dos libros editados pola USC.

Os títulos que se poderán consultar na rede, seguindo unha política de protección de dereitos de autor, só ofrecerán un máximo do 20 por cento do seu contido. Ademais, a USC seguirá a ostentar a comercialización dos volumes dixitalizados ou indexados. En breve, poderanse adquirir tanto dende a web da universidade como dende a de Google.

Se queres ler a nova no seu lugar de orixe, preme aquí

terça-feira, 3 de março de 2009

A USC habilita un espazo na súa web para explicar que é o Plan Boloña

A páxina dá respostas ás dúbidas que se plantexan e relata o proceso de adaptación ao novo sistema

En pleno proceso de adaptación do ensino universitario ao novo modelo europeo e despois das manifestacións dos estudantes contra o Plan Boloña, que algúns atribúen á falta de información, a Universidade de Santiago optou por incluír na súa páxina web (www.usc.es) un espazo específico dedicado a facilitar información relativa a todo o que leva consigo a construción do Espazo Europeo de Educación Superior, que botou a andar no ano 1999.

Preme aquí se queres seguir lendo a nova.

segunda-feira, 2 de março de 2009

"Non son un Don Quijote, porque os meus muíños de vento son reais"

O xornal El País publica, este luns, unha entrevista ao lingüista e activista político norteamericano Noam Chomsky (1928). Se a queredes ler, non tedes máis que picar aquí.